slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Navigace: KČT, odbor Union Cheb > Turistické odznaky a trasy IVV

Turistické odznaky a trasy IVV

Rychlost.cz - poptávka připojení

Záznamníky oblastních a tématických turistických odznaků a tras IVV lze stáhnout bezplatně. Po splnění podmínek a zaplacení uvedené částky Vám bude odznak zaslán poštou nebo po dohodě předán osobně.

 

Co jsou trasy a akce IVV?

 IVV (Internationaler Volkssportverband) je světová organizace pro lidový sport. Zabývá se pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter (výjimkou jsou delší náročné pěší trasy nad 20 km a maratony, na kole a běžkách trasy kolem 100 km) zejména na úseku základní turistiky, které pořádají odbory nebo spolky jednotlivých organizací členských států. Cílem těchto akcí je umožnit účastníkům nenásilnou formou a bez nadměrného zatížení organismu odpočinkový pobyt v přírodě.

Akce se pořádají v těchto odvětvích:

- pěší turistika

- turistika na kolech

- turistika na lyžích

- rekreační plavání

- jiné (např. bruslení, chůze ve vodě)

Klub českých turistů je členem této světové organizace. Účastník může na akcích doma nebo v zahraničí plnit podmínky různých ocenění, které jsou touto organizací vyhlášeny. Jedná se o odznaky, nášivky a diplomy.

Ocenění IVV:

Jedná se o odznaky v těchto přesunech:

- pěší

- lyžařské

- cyklo

Lyžařské odznaky jsou ve stejném provedení jako pěší. Odznaky je možné plnit po dvou liniích. Jednak po linii účasti na akcích, jednak po linii kilometráže. Rekreační plavání se započítává pouze do akcí. Může se plnit i jen jedna varianta. Pro každou variantu je k dispozici samostatná průkazka, kterou si účastník zakoupí. Do těchto průkazek obdrží účastník po absolvování vybrané akce speciální razítko IVV. Po absolvování určitého počtu kilometrů nebo počtu akcí, má účastník nárok na ocenění. Odznaky se udělují v různých stupních a provedení, ke kterému obdrží účastník diplom a může si zakoupit i odpovídající látkovou nášivku. Po splnění podmínek pro získání některého z odznaků je možné odznak i nášivku zakoupit od pověřeného pracovníka sekce IVV – IML PR KČT při výdeji ocenění na některé z vybraných akcí, kde sekce tuto činnost zajišťuje.

Kromě turistických akcí, které jsou zařazeny do plnění IVV, je možno tyto podmínky také plnit na vybraných permanentních trasách (městské, příměstské trasy IVV a okruhové trasy RWW).

Seznam těchto tras a kontakt na zřizovatele najdete na stránkách KČT www.kct.cz v části sekce IVV – IML.

 

Co jsou OTO a TTO?

Oblastní a tematické turistické odznaky

 

Plnění oblastních (OTO) a tematických (TTO) turistických odznaků je určeno pro členy i nečleny Klubu českých turistů. Jeho cílem je dokonalé poznání České republiky. Je zaměřeno především na poznávání kulturních, historických a přírodních zajímavostí naší vlasti. Je založeno na principu postupného plnění těchto turistických odznaků.

Podmínky pro získání jednotlivých oblastních a tematických turistických odznaků, jsou zahrnuty v záznamníku pro příslušný odznak. Záznamníky, do nichž se potvrzuje navštívení předepsaného místa, je možné zakoupit u organizátora či vyhlašovatele odznaku. Po navštívení předepsaného počtu míst předloží uchazeč vyplněný záznamník organizátoru turistického odznaku.

Oficiální seznam OTO a TTO, které je možno plnit, je uveden na stránkách KČT www.kct.cz  v sekci výkonnostní turistiky, včetně adres organizátorů těchto turistických odznaků a ceny záznamníku. Nově vyhlášené OTO a TTO jsou zveřejňovány v časopise Turista.

 

Odznak Českomoravský turista

V návaznosti na plnění zmiňovaných odznaků lze současně plnit odznak Českomoravský turista (ČMT). Tento odznak má 4 stupně (bronz, stříbro, zlato a diamant).

Po splnění určitého OTO předloží uchazeč vyhlašovateli splněný záznamník spolu s průkazkou ČMT, do které mu bude splnění potvrzeno.

Podrobné plnění podmínek všech 4 stupňů ČMT je uvedeno na stejných www stránkách KČT jako u OTO a TTO.

 
© unioncheb.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma