slogan webu - změňte či smažte dle uvážení

Klub českých turistů, odbor Union Cheb

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Dnešní KČT, odbor Union Cheb byl založen na počátku roku 1983 pod hlavičkou odboru turistiky TJ Rudá hvězda Cheb, později přejmenován na SKP Union Cheb. Jeho prvním předsedou se stal Jaroslav Horák.

Odbor byl od počátku aktivní, o čemž svědčí i to, že kromě účasti na akcích jiných turistických odborů pořádal již 21. května 1983 vlastní náborový pochod, byť zatím pouze pro členy vlastní TJ. 1. října téhož roku odbor pořádal svou první turistickou akci pro veřejnost – Hraničářskou 30 – kterou pořádá jako svou podzimní akci dosud.

Členství odboru v rámci TJ přinášelo od počátku i jisté výhody. Nejmarkantnější byla možnost čerpání finančních příspěvků na účast na turistických akcích, možnost používat autobus TJ a zázemí vlastních turistických akcí na stadiónu TJ v Poohří.

K 18. 5. 1984 měl odbor 18 členů z řad dospělých, na výroční členské schůzi 21. 12. téhož roku je to již 25 členů.

Od roku 1984 prezentuje odbor svou činnost na veřejnosti ve vývěsní skříňce, která byla umístěna nejprve v dnešní Májové ulici, později na horním konci náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Dnes prezentujeme svou činnost ve výkladní skříni Turistického infocentra v Jateční ulici.

V roce 1986 odstupuje Jaroslav Horák z důvodu pracovního zaneprázdnění z funkce předsedy, ve které byl nahrazen Janem Šafářem, který tuto funkci vykonával do roku 2012. Výsledkem aktivní činnosti odboru bylo i zvolení Wernera Friedricha do předsednictva Svazu turistiky OV ČSTV.

V roce 1990 byla v České republice obnovena činnost Klubu českých turistů. I náš odbor se přihlásil k tradici KČT a zapojil se do jeho obnovené činnosti. Od roku 1996 působil jako samostatný odbor Klubu českých turistů Union Cheb. Tento název byl nedávno pozměněn na KČT, odbor Union Cheb tak, aby vyhovoval požadavkům Občanského zákoníku.

Přes počáteční potíže samostatné existence odboru se podařilo najít nové zdroje peněz jak přispěním sponzorů, tak i vlastní turistickou činností – vydáváním turistických odznaků a záznamníků a rozšířením nabídky akcí pro veřejnost. Výsledkem této snahy je od roku 1997 pořádání také jarního pochodu Májovým Chebskem. U obou akcí se podařilo zvýšit počet účastníků a oba pochody si získaly oblibu i u turistů ze sousedního Německa. V posledních letech se podařilo navázat dobrou a vzájemně výhodnou spolupráci s Městským úřadem Cheb, chebským Turistickým infocentrem a Městským úřadem Plesná.

Postupně se podařilo i zvýšit počet členů odboru, který se v posledních letech pohybuje okolo 80. Činnost odboru je zaměřena především na pěší turistiku. Kromě toho se členové odboru věnují i turistice lyžařské, vysokohorské, běžecké, cykloturistice, zimnímu táboření a plnění aktivit IVV a IML. V odboru působí i pěší a cykloznačkaři. Je potěšitelné, že náš odbor výhod turistických značených cest jen nevyužívá, ale sám se na jejich údržbě a obnově aktivně podílí.

V současné době je předsedou odboru Pavel Sýkora, který tuto funkci vykonává od roku 2012. Dalšími členy výboru jsou místopředseda Jan Šafář, hospodářka Ludmila Ďurneková a členové Werner Friedrich a Vít Lodr.

            

 
© unioncheb.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma